Uniunea Europeana Guvernul Romaniei Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Instrumente Structurale 2007-2013 Programul Operational Regional
Investim in viitorul tau ! Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
 / 
condiții generale

CONDITII GENERALE DE REZERVARE SI VANZARE A BILETELOR DE AVION

Societatea comerciala PROMO-SERVICE actioneaza numai ca intermediar intre pasager si companiile aeriene care efectueaza transportul cu avionul si se supune regulilor si restrictiilor comerciale impuse de catre companiile aeriene care au calitatea de prestatori directi.

DEFINITII:

Agentia: Societatea Comerciala PROMO-SERVICE (intermediar intre pasager si companie)
Compania: Compania aeriana care efectueaza zborul (prestator direct)
Pasagerul: Clientul care rezerva si/sau cumpara biletul de avion
Biletul de avion: Documentul in baza caruia se permite imbarcarea pasagerului

REZERVARI DE LOCURI

Rezervarile de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internationale computerizate de rezervari, care permit accesul agentiei la baza de date a companiilor aeriene si rezervarea efectiva a locurilor pentru o anumita cursa, in favoarea potentialilor pasageri.
Rezervarile sunt gratuite si se fac inaintea datei de plecare.
Odata cu efectuarea rezervarii, pasagerul va primi de la agentie informatii referitoare la pretul zborului (valabil la data rezervarii) precum si informatiile referitoare la conditii, restrictii si reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumparat in baza respectivei rezervari.
Toate conditiile, regulile si restrictiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de compania aeriana precum si de alti factori (de ex. obligatia detinerii vizei) independenti de vointa agentiei.
Aceste reguli, precum si pretul biletului de avion, se pot modifica, prin vointa celor ce le-au impus, pana la momentul cumpararii efective a biletului, fara ca agentia sa poata fi facuta in vreun fel raspunzatoare.

EMITEREA BILETELOR DE AVION. MODALITATI DE PLATA

Emiterea biletelor de avion rezervate si plata acestora se fac conform conditiilor impuse de catre fiecare companie in parte. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre termenul pana la care rezervarea sa este valabila si sa se prezinte in termen pentru achitarea biletului si pentru a intra in posesia acestuia.
Termenele pot fi schimbate oricand de companie, situatie in care agentia va anunta pasagerul despre modificare, fara a putea fi facuta raspunzatoare in vreun fel de catre acesta, pentru o eventuala anulare.
Raportul contractual intre agentie si pasager apare in momentul in care pasagerul a achitat biletul de avion si a intrat in posesia acestuia. Inainte de a achita efectiv biletul, pasagerul are obligatia sa se informeze la agentie despre toate conditiile si restrictiile aplicabile acelui bilet si sa citeasca prezentele conditii generale.
Pasagerul poate plati biletul de avion in LEI, EURO, USD. Transformarea dintr-o moneda in alta se va face la cursul de referinta al BNR din ziua efectuarii platii la care se adauga o marja de schimb valutar de 2%.

PRETURILE BILETELOR DE AVION

Preturile biletelor de avion comercializate prin agentie sunt rezultanta unui sistem complex de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate in sistemele centralizate de rezervari, tarife speciale, etc. In aceste conditii, fiecare zbor in parte presupune calcularea de catre agentul specializat al pretului aplicabil biletului de avion respectiv.
Acelasi zbor, cu aceeasi companie poate genera preturi diferite. Data fiind infinitatea de preturi aplicabile biletelor de avion, acestea, ca si regulile aplicabile lor, nu pot fi afisate sau publicate.
De asemenea, informatiile referitoare la reguli, care provin din comunicarile scrise sau transmise computerizat de catre companie, prin sistemele de rezervare centralizate sau direct la agentie, au un caracter continuu, modificarile pot fi permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse si publicate in vreun inscris.
Preturile de vanzare nu sunt neaparat inscrise pe biletele de avion. Intre pretul inscris pe biletul de avion si cel efectiv incasat de agentie, pot aparea diferente semnificative, care decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, singura in masura sa conteste modul de inscriere al unui pret pe un anumit bilet de avion.
Pretul unui bilet de avion devine ferm, impreuna cu toate conditiile aplicabile lui, numai in momentul in care este inscris pe documentul de incasare intocmit de agentie. Biletele de avion emise de agentie sunt proprietatea companiei aeriene care este raspunzatoare de toate inscrisurile care apar pe acesta.
Pretul oricarui bilet de avion presupune conditii, reguli si restrictii speciale aplicabile calatoriei la care se refera documentul respectiv. Pasagerul are obligatia sa se informeze despre aceste reguli inainte de a cumpara respectivul bilet.
Dupa cumpararea biletului se considera ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate aceste reguli, el nu mai poate pretinde ca nu a fost informat, odata ce a intrat in posesia biletului de avion.
Pretul biletului de avion include de regula taxele de aeroport. Exista insa situatii, independente de vointa agentiei, in care, pe parcursul calatoriei i se pot solicita pasagerului si alte taxe, care nu au fost percepute initial, situatie in care Agentia nu poate fi facuta raspunzatoare.

BILETUL DE AVION

Biletul de avion este documentul, inscrisul sau conventia electronica in baza caruia se efectueaza zborul.
Biletul de avion este emis de agentie dar este proprietatea companiei aeriene pentru care a fost emis.
Pasagerul posesor al biletului de avion cumparat are obligatia de a-l pastra in stare buna si de a-l prezenta la imbarcare in vederea admiterii sale la zbor.
Pierderea sau deteriorarea biletului de avion de catre pasager nu il indreptateste pe acesta la primirea unui nou bilet, neefectuarea zborului din acest motiv cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde agentiei sau companiei nici un fel de despagubiri.
Conditiile contractului si informatiile inscrise pe biletul de avion completeaza prezentele conditii generale. Se considera ca pasagerul care a intrat in posesia biletului de avion a luat la cunostinta toate aceste informatii.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Agentia este raspunzatoare de emiterea corecta a biletelor de avion si de informarea cu buna credinta a pasagerului asupra conditiilor aplicabile biletului de avion vandut.
Informarea pasagerilor se va realiza prin afisarea la loc vizibil, in agentie, a prezentelor conditii generale de vanzare a biletelor de avion precum si prin prezentarea, la cererea expresa a pasagerului, a conditiilor speciale de transport ale companiei, aplicabile zborului in cauza, fara a fi nevoie de o semnatura a pasagerului care sa certifice ca a fost informat.
Pasagerul este obligat sa citeasca prezentele conditii generale afisate in agentie inainte de a cumpara biletul de avion. Biletul de avion odata cumparat se presupune ca pasagerul a luat la cunostinta despre toate informatiile legate de biletul respectiv, el nemaiputand sa invoce, ulterior, necunoasterea acestora si sa pretinda eventuale despagubiri agentiei.
Pasagerul este obligat sa se prezinte la imbarcarea pentru zbor cu cel putin 1 ora si 30 minute inainte de ora plecarii, pentru a i se putea intocmi formalitatile necesare.
Agentia nu este raspunzatoare si nu i se pot pretinde despagubiri pentru ca pasagerul nu a zburat, in urmatoarele conditii :

  • Pasagerul nu s-a prezentat la timp la imbarcare (1 ora si 30 minute inainte de ora plecarii inscrisa pe bilet).
  • Pasagerul este refuzat la imbarcare datorita unor probleme legate de documentele sale personale (inclusiv lipsa vizei de intrare in tara de destinatie, viza falsa, pasaport cu interdictie, etc.) sau in situatia unui refuz nejustificat al autoritatilor de a permite calatoria.
  • Alte imprejurari sau cazuri de forta majora, pe care Agentia nu le putea prevedea sau evita.

Agentia nu este raspunzatoare pentru modificarile de orar ale companiei aeriene pentru care s-a emis biletul, pentru calitatea zborului sau pentru servicii aferente zborului (pierderi de bagaje), obligatii care cad direct in sarcina companiei. In astfel de situatii, pasagerul se va adresa direct companiei transportatoare, care va despagubi pasagerul in conformitate cu reglementarile internationale.
Pasagerul poate renunta la biletul de avion cumparat in orice moment, inainte de data plecarii. Indiferent de motivul renuntarii, regula generala presupune ca pasagerului i se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului si a taxelor de aeroport aferente.
Daca regulile companiei permit conditii de returnare mai avantajoase, Agentia va aplica aceste reguli, in favoarea pasagerului.
Pasagerul poate modifica biletul initial cumparat in conditiile stabilite de compania pentru care a fost emis biletul, pentru fiecare caz in parte. De regula, se va aplica o penalizare de 100% din valoarea biletului initial iar daca compania permite conditii mai avantajoase, Agentia va aplica aceste conditii in favoarea pasagerului.
Pasagerul nu poate utiliza numai parti componente ale zborului aferent biletului cumparat. Neprezentarea pasagerului la primul zbor se considera renuntare la bilet si i se aplica prevederile din prezentele conditii generale.
Pasagerul nu poate transmite biletul de avion unei terte persoane. Neprezentarea la zbor presupune pierderea biletului de avion, cu o penalizare de 100% din valoarea acestuia.
In situatia in care pasagerul, din vina sa, utilizeaza doar partial zborurile inscrise in biletul de avion cumparat, el nu va putea pretinde despagubiri de nici un fel agentiei sau companiei pentru care s-a emis biletul.
Pasagerul are obligatia sa se asigure ca este in regula din punct de vedere al tuturor formalitatilor necesare calatoriei (politie, vama, sanatate, pasaport, viza, etc), Agentia neavind nici o raspundere, fata de pasager, din acest punct de vedere. Refuzul la imbarcare dintr-unul din aceste motive cade in sarcina exclusiva a pasagerului, fara ca acesta sa poata pretinde despagubiri agentiei. Agentia va informa, de buna credinta, pasagerul asupra formalitatilor necesare calatoriei solicitate, conform informatiilor furnizate de sistemul computerizat de rezervare, dar nu poate fi facuta responsabila asupra veridicitatii acestor informatii si nici trasa la raspundere pentru a le fi oferit sau nu, deoarece serviciul de informare este unul oferit suplimentar si nu are legatura cu serviciul de emitere a biletului de avion.
Agentia nu este raspunzatoare pentru pagube sau inconveniente produse pasagerului in timpul zborului sau datorita unor modificari de orar, intirzieri ale zborurilor, etc, imprejurari care se afla dincolo de controlul si vointa agentiei.
Autoritatile tuturor statelor, chiar in situatia existentei vizei de intrare eliberata de ambasadele tarilor respective in Romania, pot refuza fara explicatii sa permita trecerea frontierei, respectiv imbarcarea pasagerului. In astfel de situatii, agentiei nu i se pot solicita despagubiri, deoarece imposibilitatea efectuarii transportului se datoreaza faptei unui tert.
In cazul in care pasagerului i se fura biletul de avion cumparat, pe baza de declaratie pe proprie raspundere si acte doveditoare de la Politie, el poate solicita agentiei emiterea unui duplicat dupa biletul respectiv, fara a plati costuri suplimentare.

RECLAMATII

Orice reclamatie cu privire la biletul de avion cumparat se va face in scris, in termen de maxim 7 zile de la data producerii evenimentului reclamat.
Reclamatiile care nu sunt facute in scris nu vor fi luate in considerare. Agentia va transmite reclamatia respectiva companiei aeriene pentru care a fost emis biletul iar solutia data va fi aceea data de compania aeriana, in calitate de proprietara a biletului. Agentia va informa pasagerul despre solutia data de companie, in scris, in termen de 3 zile de la primirea raspunsului de la companie. In situatia in care pasagerul nu este multumit cu raspunsul primit el se va adresa direct companiei aeriene care a efectuat zborul. Pasagerul va fi despagubit direct de catre compania aeriana in toate cazurile in care aceasta decide acest lucru, Agentia nefiind obligata sa intermedieze astfel de despagubiri. Orice reclamatie se va face de catre pasager in conformitate cu prezentele conditii generale de vanzare a biletelor de avion.

DISPOZITII FINALE

Prezentele conditii generale sunt realizate in conformitate si se completeaza cu prevederile CONVENTIEI DE LA VARSOVIA, in care Romania este parte semnatara. Afisarea in agentie a prezentelor conditii generale precum si publicarea acestora pe site-ul agentiei presupune obligativitatea pasagerului de a le citi. Se considera ca pasagerul care a cumparat biletul de avion a luat la cunostinta despre continutul acestor conditii si el nu va mai putea invoca ulterior necunoasterea lor sau lipsa de informare.
Prezentele conditii generale vor fi aplicabile si opozabile tertilor in toate situatiile stipulate in cuprinsul lor.